larome

L'ARÔME 法式餐廳 

地址: 400台中市中區民族路206號B1

開放時間: 11:30–14:30, 17:30–22:00

星期二 休息

電話: 04 2220 8000

Leica Camera AG Leica Q 28.0 mm f/1.7

好像是新開的店,知道的人不多,餐後有手沖咖啡,真的很讚。餐點細緻美味

 

larome

 

 

larome

 

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

larome

 

 

larome

 

larome

 

larome

 

 

larome

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

larome

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    Chef Wang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()