L1250382a

無極聖殿

655雲林縣元長鄉雲172鄉道32號

Leica Camera AG Leica Q 28.0 mm f/1.7

兩位在美國的建築師,回鄉辦婚禮.選了傳統的廟口,但卻創新在油菜花田裡,真羡慕這股勇氣,也祝福他們。

 

 

L1250381

 

 

 

 

 

L1250369

 

 

L1250366

 

 

L1250360

 

 

L1250356

 

 

L1250383

 

 

L1250386

 

 

L1250379

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    Chef Wang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()