L1190152

小戶商行  

地址: 403台中市西區中美街461號

開放時間:11:30–14:30, 17:30–20:30

電話: 04 2326 525

Leica Camera AG Leica Q 28.0 mm f/1.7

想看看一家能讓人排隊的麵店,到底有什麼魅力,門一開,就滿滿的人潮,不簡單。

 

 

小戶商行

 

 

小戶商行

 

 

 

小戶商行

 

 

小戶商行

 

 

小戶商行

 

 

小戶商行

 

 

小戶商行

 

 

L1190145

 

 

L1190149

 

 

L1190150

 

 

L1190152

 

 

L1190155

 

 

L1190157

 

 

L1190142

 

 

L1190144

 

 

L1190162

 

 

L1190160

arrow
arrow
    全站熱搜

    Chef Wang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()