15517b70b1666c.jpg

Daylight光合箱子
06-295-5676 

台南市安平區永華路二段701


不知道是多久前,曾經看過時尚玩家介紹
當時被滿滿的蔬菜嚇到,應該說是生菜盤
取名"光合箱子"真是貼切。

 

 

15517b70ca3aca.jpg

 

 

 

15517b70e5bcc6.jpg

 

 

 

15517b70f9f950.jpg

 

 

 

15517b71a62360.jpg

 

 

 

15517b71be10c5.jpg

 

 

 

 

 

15517b71e82f7e.jpg 15517b72bc3634.jpg 15517b72d44d41.jpg 15517b72eccb5f.jpg 15517b703dafaa.jpg 15517b709bd098.jpg 15517b710c02fd.jpg 15517b715aabe2.jpg 15517b718d588f.jpg 15517b724a09a2.jpg 15517b727ab9fd.jpg 15517b7070eec9.jpg 15517b7089cef2.jpg 15517b7176d210.jpg 15517b7200b3b2.jpg 15517b70273cfe.jpg 15517b71260a50.jpg 15517b72317f7c.jpg 15517b72614dd4.jpg 15517b72959c2b.jpg 15517b705614d5.jpg 15517b714969cf.jpg 15517b721885fa.jpg 15517b70093178.jpg  

arrow
arrow

    Chef Wang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()